Værksted
Vores mekanikere som er eksperter i autoreparation, med mange års erfaring bag sig, tager udgangspunkt i at yde den bedste service for Dem og Deres bil.

Vores mål er at tilfredsstille kunderne med et godt stykke arbejde. Vi er overbevidste om at kunderne ikke er afhængige af os men omvendt. Med denne forståelse arbejder vi trofast på, ikke at krænke kundens tillid til os.

Vi vil altid være i tæt kontakt med vores kunder under reparationen, så der ikke dukker uberegnede omkostninger op.